รายงานแสดงจำนวนบุคลากรอาชีวศึกษาที่ทำหน้าที่สอนแยกรายละเอียดตามสถานศึกษา
Export to XLS
Export to XLSX
Export to Text RTF
Export to PDF
Page 1 of 44 (432 items)Prev1234567424344Next v
x
รหัสสถานศึกษา (Ascending)
ชื่อสถานศึกษา 
ตำแหน่ง 
รวม 
ครู 
ครูพิเศษสอน 
ครูผู้ช่วย 
พนักงานราชการ (ครู) 
03สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10001
07สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 221003
09สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 410001
13สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 320013
1310016101กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง12341433
1310016201วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา43117263
1310026101วิทยาลัยเทคนิคดุสิต3720342
1310036401วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก81252045
1310046501วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา3321137
1310066201วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ3121236
  14,96110,4521,4664,08030,959
Page 1 of 44 (432 items)Prev1234567424344Next v