รายงานแสดงจำนวนบุคลากรอาชีวศึกษาที่ทำหน้าที่สอนแยกรายละเอียดตามสถานศึกษา
Export to XLS
Export to XLSX
Export to Text RTF
Export to PDF
Page 1 of 43 (430 items)Prev1234567414243Next v
x
รหัสสถานศึกษา (Ascending)
ชื่อสถานศึกษา 
ตำแหน่ง 
รวม 
ครู 
ครูพิเศษสอน 
ครูผู้ช่วย 
พนักงานราชการ (ครู) 
03สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10001
07สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 201001
13สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 300011
1310016101กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง12341433
1310016201วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา43117263
1310026101วิทยาลัยเทคนิคดุสิต3720342
1310036401วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก81252045
1310046501วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา3321137
1310066201วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ3121337
1310086501วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร3502037
  14,89510,3421,3624,03130,630
Page 1 of 43 (430 items)Prev1234567414243Next v