รายงานแสดงจำนวนบุคลากรอาชีวศึกษาแยกตามแผนกวิชา/งานที่สังกัด
Export to XLS
Export to XLSX
Export to Text RTF
Export to PDF
Page 1 of 1166 (11652 items)Prev1234567116411651166Next v
x
จังหวัด (Ascending)
 
ชื่อสถานศึกษา (Ascending)
แผนกวิชา/งานที่สังกัด 
จำนวน 
[Collapse]จังหวัด: เชียงใหม่ (Continued on the next page)
 [Collapse]ชื่อสถานศึกษา: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ (Continued on the next page)
  ธุรกิจเกษตร6
  อุตสาหกรรมเกษตร5
  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา3
  งานบริหารงานทั่วไป4
  บริหารสถานศึกษา2
  ---ไม่ระบุ---12
  งานพัสดุ2
  งานฟาร์มและโรงงาน2
  38,862
Page 1 of 1166 (11652 items)Prev1234567116411651166Next v