รายงานแสดงจำนวนบุคลากรอาชีวศึกษาแยกตามแผนกวิชา/งานที่สังกัด
Export to XLS
Export to XLSX
Export to Text RTF
Export to PDF
Page 1 of 1174 (11739 items)Prev1234567117211731174Next v
x
จังหวัด (Ascending)
 
ชื่อสถานศึกษา (Ascending)
แผนกวิชา/งานที่สังกัด 
จำนวน 
[Collapse]จังหวัด: เชียงใหม่ (Continued on the next page)
 [Collapse]ชื่อสถานศึกษา: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ (Continued on the next page)
  ธุรกิจเกษตร8
  อุตสาหกรรมเกษตร5
  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา5
  งานบริหารงานทั่วไป4
  เกษตรศาสตร์1
  บริหารสถานศึกษา5
  ---ไม่ระบุ---15
  งานพัสดุ2
  40,073
Page 1 of 1174 (11739 items)Prev1234567117211731174Next v