รายงานแสดงจำนวนบุคลากรอาชีวศึกษา
Export to XLS
Export to XLSX
Export to Text RTF
Export to PDF
Page 1 of 412 (4120 items)Prev1234567410411412Next v
x
ชื่อสถานศึกษา (Ascending)
ตำแหน่ง 
จำนวน 
[Collapse]ชื่อสถานศึกษา: กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (Continued on the next page)
 ครู12
 พนักงานราชการ (ครู)14
 ครูผู้ช่วย4
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา1
 รองผู้อำนวยการวิทยาลัย4
 เจ้าหน้าที่1
 ลูกจ้างชั่วคราว29
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)1
 ---ไม่ระบุ---6
  38,749
Page 1 of 412 (4120 items)Prev1234567410411412Next v