รายงานจำนวนบุคลากรอาชีวศึกษาแยกรายละเอียดตามสถานศึกษา
Export to XLS
Export to XLSX
Export to Text RTF
Export to PDF
Page 1 of 86 (851 items)Prev1234567848586Next v
x
จังหวัด (Ascending)
 
ประเภทสถานศึกษา (Ascending)
รหัสสถานศึกษา (Ascending)
ประเภทสถานศึกษา (Ascending)
ชื่อสถานศึกษา 
ที่อยู่ 
หมู่ 
ถนน 
ตำบล/แขวง 
อำเภอ/เขต 
จังหวัด (Ascending)
รหัสไปรษณีย์ 
จำนวน 
[Collapse]จังหวัด: เชียงใหม่ (Continued on the next page)
 [Collapse]ประเภทสถานศึกษา: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
  1350126301วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่24911อำนวยโยธาบ้านกลางสันป่าตองเชียงใหม่5012079
 [Collapse]ประเภทสถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิค
  1350016101วิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่9 เวียงแก้วศรีภูมิเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่50300264
  1350136101วิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง76 1เชียงใหม่-น้ำพุร้อนสันกำแพงบ้านสหกรณ์กิ่งอำเภอแม่ออนเชียงใหม่5013048
  1350196601วิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยเทคนิคสารภี139/75เชียงใหม่-ลำพูนหนองผึ้งสารภีเชียงใหม่5014052
 [Collapse]ประเภทสถานศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพ
  1350026401วิทยาลัยการอาชีพวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง6194จอมทอง-ดอยอินทนนท์ข่วงเปาจอมทองเชียงใหม่5016064
  1350096401วิทยาลัยการอาชีพวิทยาลัยการอาชีพฝาง199 บ้านหนองยาว11 แม่สูนฝางเชียงใหม่5011058
           38,753
Page 1 of 86 (851 items)Prev1234567848586Next v