รายงานสรุปจำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
Export to XLS
Export to XLSX
Export to Text RTF
Export to PDF
Page 1 of 36 (359 items)Prev1234567343536Next v
x
กลุ่มตำแหน่งงาน (Ascending)
 
ตำแหน่ง (Ascending)
ระดับการศึกษา 
จำนวน 
[Collapse]กลุ่มตำแหน่งงาน: ไม่ได้ทำการบันทึก/ปรับปรุงข้อมูล (Continued on the next page)
 [Collapse]ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ (Continued on the next page)
  คบ.1
  เทียบเท่าปริญญาตรี3
  บธ.บ.1
  บธบ.1
  ป.46
  ประกาศนียบัตร10
  ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)1
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต1
  22,944
Page 1 of 36 (359 items)Prev1234567343536Next v